GeoExpo: Giełdy Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości
Ślonsko Giełda Mineałów Biżuterii i Skamieniałości Katowice Spodek

15-16 V 2021
GLIWICKA
GIEŁDA MINERAŁÓW
SKAMIENIAŁOŚCI I BIŻUTERII

Gliwicka Giełda Minerałów, Skamieniałości i Biżuterii przyciąga zarówno pasjonatów minerałów jaki i entuzjastki ceniące biżuterię w dobrym guście. Nasza giełda pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas i stanowi okazję do kupna świątecznego prezentu.

Plan Giełdy

Płatność

Uprzejmie prosimy o dokonanie przedpłaty na konto:
PKO BP 82 1020 2401 0000 0402 0550 1020 - VESPER Łukasz Gacek

Rezerwacja

mb powierzchni w cenie 150 PLN/brutto (minerały, skały, skamieniałości).

mb powierzchni w cenie 300 PLN/brutto (biżuteria, wyroby jubilerskie).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Gacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VESPER Łukasz Gacek z siedzibą w Gliwicach, pod adresem: ul. Górnych Wałów 29, 44-100 Gliwice, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6312462133, REGON 241078930 zwany dalej: "VESPER". Państwa dane osobowe są przetwarzane: w celu realizacji zamówienia przesłaną za pośrednictwem formularza , w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]; dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez VESPER, tj. dla celów archiwizacyjnych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu kontaktowym, tj. imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu, jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z tej formy komunikacji. Brak podania tej informacji uniemożliwi nawiązanie z Państwem kontaktu z wykorzystaniem powyższego formularza. VESPER powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz VESPER usługi informatyczne oraz hostingowe. Dane przetwarzane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres niezbędny dla kontynuowania z Państwem korespondencji lub innej formy kontaktu, a po tym czasie w celach archiwizacyjnych przez okres zależny od przedmiotu prowadzonej korespondencji (nie dłuższy niż 10 lat), chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych, wówczas dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania danych (np. zawarcie umowy pomiędzy Państwem a VESPER). Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres lub poprzez e-mail na adres: geoexpo.eu@gmail.com Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

DOJAZD GLIWICE HALA (WEJŚCIE OD UL. CHOPINA)