DLA WYSTAWCÓW

GeoExpo - Giełdy Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości to niepowtarzalne wydarzenia, pozwalające na bezpośrednie spotkanie z potencjalnymi nabywcami z regionu, nawiązywanie nowych relacji oraz świetny sposób, by zaprezentować się światu!
Giełdy Minerałów, Skamieniałości i Biżuterii przyciąga zarówno pasjonatów minerałów jaki i entuzjastki ceniące biżuterię w dobrym guście. Nasza giełdy pozwalają w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

Terminy

GIEŁDY MINERAŁÓW
SKAMIENIAŁOŚCI
I BIŻUTERII

03-04 IX 2022 SZCZECIN

10-11 IX 2022 ŁÓDŹ

24-25 IX 2022 POZNAŃ

01-02 X 2022 SOSNOWIEC

08-O9 X 2022 GDAŃSK

15-16 X 2022 KATOWICE

22-23 X 2022 BIELSKO-BIAŁA

29-30 X 2022 ŁÓDŹ

05-06 XI 2022 RADOM

19-20 XI 2022 GLIWICE

26-27 XI 2022 CZĘSTOCHOWA

03-04 XII 2022 POZNAŃ

Wstęp w godzinach 10:00 – 18:00

GLIWICKA GIELDA MINERALOW

Warto wiedzieć

Cennik

ceny podane w brutto
  • SZCZECIN: 200 zł minerały/ 300 zł biżuteria
  • ŁÓDŹ: 200 zł minerały/ 350 zł biżuteria
  • POZNAŃ: 200 zł minerały/ 350 zł biżuteria
  • SOSNOWIEC: 200 zł minerały/ 300 zł biżuteria
  • GDAŃSK: 200 zł minerały/ 300 zł biżuteria
  • KATOWICE: 200 zł minerały/ 350 zł biżuteria
  • BIELSKO-BIAŁA: 200 zł minerały/ 300 zł biżuteria
  • RADOM: 200 zł minerały/ 300 zł biżuteria
  • GLIWICE: 200 zł minerały/ 300 biżuteria
  • CZĘSTOCHOWA: 200 zł minerały/ 300 biżuteria

Płatność

Uprzejmie prosimy o dokonanie przedpłaty na konto:
PKO BP 28 1020 2401 0000 0102 0613 2445 - INVEST EXPO SP. Z O.O.

Rezerwacja

mb powierzchni (minerały, skały, skamieniałości).

mb powierzchni (biżuteria, wyroby jubilerskie).

Administratorem Państwa danych osobowych jest INVEST EXPO SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach, pod adresem: ul. Zajęcza 8, 44-105 Gliwice, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9691645660, zwany dalej: "INVEST EXPO SP. Z O.O.". Państwa dane osobowe są przetwarzane: w celu realizacji zamówienia przesłaną za pośrednictwem formularza , w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]; dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez INVEST EXPO SP. Z O.O., tj. dla celów archiwizacyjnych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu kontaktowym, tj. imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu, jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z tej formy komunikacji. Brak podania tej informacji uniemożliwi nawiązanie z Państwem kontaktu z wykorzystaniem powyższego formularza. INVEST EXPO SP. Z O.O. powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz INVEST EXPO SP. Z O.O. usługi informatyczne oraz hostingowe. Dane przetwarzane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres niezbędny dla kontynuowania z Państwem korespondencji lub innej formy kontaktu, a po tym czasie w celach archiwizacyjnych przez okres zależny od przedmiotu prowadzonej korespondencji (nie dłuższy niż 10 lat), chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych, wówczas dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania danych (np. zawarcie umowy pomiędzy Państwem a INVEST EXPO SP. Z O.O.). Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres lub poprzez e-mail na adres: geoexpo.eu@gmail.com Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.